EdPuzzle

EdPuzzle

Edpuzzle is een gratis tool waarmee je video’s kunt inkorten en zelf geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar kunt toevoegen. Je kunt hiervoor eigen kennisclips maar ook video’s en clips op allerlei online videokanalen gebruiken. De tool kun je bijvoorbeeld inzetten bij flipping the classroom en learning analytics.

Voorbeelden van het gebruik van deze tool

De leerkracht zet een video met verschillende soorten vragen klaar in de Edpuzzle omgeving en geeft de leerlingen de gelegenheid om tot een bepaalde datum de video te bekijken en de vragen te beantwoorden. Vóór de les kijkt de leerkracht naar de antwoorden en kan deze gebruiken bij het voorbereiden van zijn les. Met behulp van deze voorinformatie kan de leerkracht beslissen om leerstof over te slaan of om een onderwerp te verbreden/verdiepen.

De vragen bij de video kunnen ook uitnodigen om verdere informatie over het onderwerp te zoeken en te bespreken. Bijvoorbeeld als groepsopdracht:  Waarom zijn bepaalde gebieden uit de video (over Afrika) dun bevolkt? Kijk naar oorzaak en gevolg. Ga daar verder op in d.m.v. onderzoek. In de les ontstaat zo ruimte omdat met Edpuzzle al de nodige voorinformatie bekeken- of verkregen is.

Praktische tips

Bijzonderheden

Door de laagdrempeligheid van Edpuzzle kan de leerkracht zich direct met de inhoud bezig houden: je zoekt de juiste video en maakt daar vragen bij.

Laatst bewerkt door op 13 Juni 2021
direct naar deze tool →