WRTS

WRTS

WRTS is een website waarmee je woordenlijsten, en oefenvragen kunt oefenen. Ook zijn er functionaliteiten om samenvattingen en lesmateriaal aan te vragen, of om een tutor om hulp te kunnen vragen.

Sector

Licentievorm

Authenticatie

Locatie verwerker

Locatie data

MBO Individueel Usernaam In de EER (lev) In de EER (data)
Social Derde land (lev) Derde land (data)
Apple

Wat kun je ermee?

  • Voorkennis activeren
  • Leren
  • Reflectie

Met WRTS kunnen leerlingen eenvoudig woordjes of oefenvragen oefenen. Officiele vragen / lijsten staan klaar op de website. Afhankelijk van de versie kan je o.a. ook hulp van een tutor vragen, uitlegvideos bekijken, oefentoetsen maken, en samenvattingen aanvragen.

Hoe werkt het?

Je gaat naar de website en klikt registreren (dit kan als leerling of als docent). Op de dashboard omgeving kan je een nieuwe lijst maken. Deze kan je vervolgens handmatig invoeren, maar je kan ook een excel spreadsheet importeren. Je kunt ook zoeken op lesmethodes en de boeken van bepaalde jaarlagen toevoegen. Zo kunnen templates per hoofdstuk worden gebruikt, en krijg je verscheidene opties om de data in ‘quiz’ formaat te veranderen.

Waar is een handleiding te vinden?

Bijzonderheden

Deelt geen data met derden tenzij noodzakelijk. WRTS heeft met de school een verwerkersovereenkomst gesloten. We gebruiken hierbij de Model Verwerkersovereenkomst zoals opgesteld door de PO-Raad, VO-raad, GEU, KBb-E en VDOD, verenigd in Edu-K.

‘De gebruikersdata wordt door WRTS zoveel mogelijk opgeslagen binnen de EEU. Dit betekent dat we altijd kiezen voor dataopslag binnen de EER waar dat kan, maar dat die data wel toegankelijk kan zijn vanuit de VS wanneer we gebruikmaken van Amerikaanse diensten – zoals bijvoorbeeld bij onze hosting provider Amazon. We kiezen voor opslag van data op servers binnen de EER, maar dat sluit niet uit dat die data ook vanuit de VS toegankelijk zijn. Anders kan Amazon haar hosting diensten niet leveren – bijvoorbeeld om support op afstand te bieden of om back-ups te kunnen maken.’

Privacy & Cookies

Klik hier voor de link naar het cookie beleid van WRTS.
Klik hier voor de link naar het privacy beleid van WRTS.
WRTS deelt geen data met derden.
WRTS heeft een Verwerkersovereenkomst: Modelovereenkomst
WRTSheeft haar privacy beleid op 01/09/2020 geschreven.
Voor vragen over privacy mail naar dit adres: legal@wrts.nl

Laatst bewerkt door op 21 September 2022
direct naar deze tool →