Quiz

Quiz

Leerlingen beantwoorden quizvragen, in groepjes of alleen. De quizvragen kunnen ontwikkeld zijn door de leraar of de leerlingen zelf. Via een puntensysteem wordt de winnaar bepaald. Daarna worden de antwoorden besproken, onderling of met de leraar. Zo wordt de leerinhoud geoefend, toegepast of getoetst op een speelse manier.

Voorbereiding

De leraar kan zelf quizvragen maken, of heldere instructie geven aan leerlingen over hoe quizvragen te maken (eventueel met voorbeelden). Een quiz kan eenvoudig op papier uitgewerkt worden. Bij gebruik van quiztools moet de leraar zorgen dat de leerlingen hier toegang toe hebben via digibord, computer, tablet of smartphone.

Tips voor de onderwijsgevende

Een quiz kan worden ingezet om snel de leerstof te toetsen. Maar door leerlingen zelf vragen te laten bedenken en de antwoorden aan elkaar uit te leggen, verwerken en verwerven ze de leerstof nog beter. Je kan een quiz nog actiever maken door het klaslokaal om te bouwen tot een groot quizbord. Maak net zoveel vakken (bijvoorbeeld met een lint) als er antwoordopties zijn. Laat leerlingen lopen naar het vak waarvan ze denken dat het antwoord goed is. Wie niet in het juiste vak staat, valt af. Net zo lang tot er een winnaar overblijft.

Handige Tools

  • Met QuizMaker kun je snel vragen maken en delen via digibord, internet of smartphone.
  • Hot Potatoes en Quizlet zijn gratis programma’s om interactieve oefeningen mee te maken.
  • Via Socrative of Kahoot! Kun je online vragen stellen aan een groep. Deze werken ook op een smartphone.
  • Mentimeter maakt het mogelijk om de smartphone tijdens de les in te zetten als stemkastje.

Voorbeeld inzet basisonderwijs

Ook jongere kinderen kunnen onder begeleiding zelf quizvragen bedenken en elkaar de antwoorden uitleggen. Een optie hierbij is als leraar de vragen te bedenken en de leerlingen (in tweetallen of in groepjes) goede en foute antwoordopties te laten formuleren. En dan klassikaal de quiz afnemen.

Voorbeeld inzet voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs beschikken veel leerlingen over een smartphone. Die kan je goed gebruiken om in de klas een quiz af te nemen met bijvoorbeeld de genoemde tools.

Tips/trucs/leuke weetjes

Wist je dat er jaarlijks vele quiz-kampioenschappen worden georganiseerd? Bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap Quizzen.

Inzetbaar bij mediawijsheid

Een quiz is op vele manieren inzetbaar, zo ook bij mediawijsheid. Afhankelijk van het type vragen kan bekeken worden of de leerling inzicht heeft in de medialisering van de samenleving en de invloed hiervan op ons leven. De leerling kan getest worden op zijn/haar kennis over mediaboodschappen, in hoeverre deze boodschappen kritisch worden bekeken en geanalyseerd en wat de invloed van de mediaboodschappen is op de beeldvorming. Dit is het toetsen van het begrip mediawijsheid. Daarnaast kan een quiz goed duidelijk maken hoe de leerlingen media zelf gebruiken, hier keuzes in maken of kunnen switchen tussen toepassingen en apparaten. Het gaat dan niet om een toets, maar om een inventarisatie naar gebruik. Daarnaast is een quiz geschikt om erachter te komen of leerlingen op een juiste manier informatie vinden en verwerken. De leraar ontwerpt dan quizvragen over de leerinhoud zodat getest kan worden of de leerlingen de relevante informatie hebben opgepikt. Tot slot kan een quiz reflectievragen bevatten, bijvoorbeeld rondom het eigen mediagebruik. Zo kan bekeken worden of de leerling al een strategie heeft opgebouwd om met media om te gaan en media op een juiste manier kan inschakelen.

Door leerlingen zelf een quiz te laten maken – wel of niet digitaal –  kunnen zij laten zien in hoeverre zij goed in staat zijn mediaboodschappen te creëren en of het ze lukt om middels de quiz een doelgerichte mediastrategie uit te zetten door bijvoorbeeld doelgericht vragen te stellen aan de groep over mediawijsheid.

Video

Leerlingversie VO-content

Van deze werkvorm is ook een leerlingversie beschikbaar.

Laatst bewerkt door op 1 April 2020
← verder zoeken