Presenteren

Presenteren

Een leerling of groepjes leerlingen kiezen een onderwerp, of krijgen er een toebedeeld. Met een presentatie kunnen ze laten zien wat ze hebben geleerd of gemaakt.

Voorbereiding

Beslis of je als leraar vooraf aangeeft over welk onderwerp en binnen welke kaders de presentatie ontwikkeld moet worden, of de leerlingen daarin vrijlaat. Hoe lang mag de presentatie duren? Is er een vaste opbouw? Moeten alle leerlingen in een groep presenteren of is het voldoende als ze geholpen hebben bij de opzet van de presentatie?

Een presentatie kan zonder digitale middelen uitgevoerd worden. Een spreekbeurt over een echte dennenappel, zelf gevonden in het bos, is ook een vorm van presenteren. Maar er zijn veel digitale hulpmiddelen beschikbaar. Bij gebruik van digitale tools moet de leraar zorgen dat de leerlingen hier toegang toe hebben via digibord, computer, tablet of smartphone.

Tips voor de onderwijsgevende

Een presentatie wordt vaak ingezet om te laten zien dat bepaalde lesstof wordt beheerst (spreekbeurt) of als afronding van een werkstuk. Deze werkvorm is ook geschikt voor andere momenten, bijvoorbeeld om leerlingen zichzelf te laten presenteren bij de kennismaking aan het begin van een schooljaar. Of aan het eind van het jaar: ‘Wat heb ik dit jaar geleerd? Wat vond ik leuk/belangrijk/interessant/vervelend?’

Handige tools

  • Op ongeveer elke pc of laptop zijn presentatieprogramma’s als PowerPoint (Windows) of Keynote (Apple) standaard aanwezig.
  • Het online presentatieprogramma Prezi werkt niet met dia’s die achter elkaar staan. Hier werk je op een soort oneindig werkblad waarop je tijdens de presentatie in- en uitzoomt.
  • Met Glogster kan je digitale muurkranten maken met tekst, video, geluid en graphics.
  • Op Kennisnet staan nog meer voorbeelden van programma’s die op het digibord kan gebruiken.
  • Op het wikiwijsleermiddelenplein of bijvoorbeeld leraar24 vind je lesbrieven met ideeën over presenteren en tips ter voorbereiding of evaluatie van een presentatie.

Voorbeeld inzet basisonderwijs

Voorafgaand aan de eerste schooldag kan de leraar ouders vragen om plaatjes van de gezinssituatie van een nieuwe kleuter. Op de eerste dag kan dit het ijs breken om een kind over zichzelf te laten vertellen. Jonge leerlingen zijn doorgaans snel digivaardig. Ze kunnen zelf of onder begeleiding van ouders presentaties maken op de computer.

Voorbeeld inzet voortgezet onderwijs

Laat leerlingen zelf de vorm kiezen om hun presentatie te maken, maar wijs ze daarbij op de vele verschillende manieren. Video toevoegen is ook een optie. Hebben ze er ooit aan gedacht om als journalist met een camera de straat op te gaan? Of hebben ze wel eens een VideoScribe gemaakt?

Tips/trucs/leuke weetjes

De meeste mensen kunnen niet lezen en luisteren tegelijk. Als leerlingen dia’s maken bij hun presentatie, laat ze dan zoveel mogelijk plaatjes en zo min mogelijk tekst gebruiken.

Inzetbaar bij mediawijsheid

Jezelf op een goede manier presenteren is een essentiële vaardigheid in deze maatschappij. Een leraar geeft dagelijks presentaties in de vorm van instructies. Hij creërt daarbij zijn eigen inhoud, bijvoorbeeld om doelen rondom het onderwerp mediawijsheid te bespreken met de leerlingen. Maar daarnaast kunnen ze de leerlingen begeleiden in het presenteren van zichzelf, dan kunnen allerlei competenties aan de orde komen in een presentatie of werkstuk. Bij jongere leerlingen zal het voornamelijk gaan over de media die zij kennen en hoe zij daarmee omgaan. Zij kunnen hiervoor digitale middelen gebruiken zoals een beamer of digibord. De presentatie kan ook digitaal gemaakt worden met hulp van een presentatieprogramma zoals hier omschreven of met één van de diverse apps die hiervoor gemaakt zijn. Als de leerlingen een stuk ouder zijn, dan zullen zij een bewuste strategie hebben hoe er in hun ogen het beste met media omgegaan kan worden. Als in de presentatie deze strategie tot uiting komt en zij anderen advies geven over de optimale toepassing van media, dan worden hun doelen gerealiseerd door middel van de presentatie. De presentatie kan fysiek voor een groep worden gegeven, maar natuurlijk ook digitaal, via social media, verspreid worden.

Video

Leerlingversie VO-content

Van deze werkvorm is ook een leerlingversie beschikbaar.

Laatst bewerkt door op 1 April 2020
← verder zoeken