Teletoets

Teletoets

TeleToets is een online toetssysteem, waarmee theorie-en taalexamens afgenomen kunnen worden. De examens worden opgebouwd en klaargezet in een examenbank. Examens kunnen dan vervolgens eenvoudig worden gepland en afgenomen. De controle van een examen is zoveel mogelijk automatisch. Gesloten vragen worden meteen gecorrigeerd, voor open vragen zijn (nog wel) correctoren nodig. Examendeelnemers krijgen snel de uitslag van het examen. Door de examens online af te nemen, wordt ook een goede analyse van de examenvragen mogelijk. B.v. welke vragen zijn goed en welke moeten verbeterd worden?

Sector

Licentievorm

Authenticatie

Locatie verwerker

Locatie data

MBO Anders Geen data In de EER (lev) In de EER (data)

Wat kun je ermee?

  • Leren
  • Valideren

TeleToets is een online toetssysteem, waarmee theorie-en taalexamens afgenomen kunnen worden. De examens worden opgebouwd en klaargezet in een examenbank. Examens kunnen dan vervolgens eenvoudig worden gepland en afgenomen. De controle van een examen is zoveel mogelijk automatisch. Gesloten vragen worden meteen gecorrigeerd, voor open vragen zijn (nog wel) correctoren nodig. Examendeelnemers krijgen snel de uitslag van het examen. Door de examens online af te nemen, wordt ook een goede analyse van de examenvragen mogelijk. B.v. welke vragen zijn goed en welke moeten verbeterd worden?

Hoe werkt het?

Stel ‘de projectleider’ aan die de voorbereidende zaken regelt op jouw school voor het gebruik van Teletoets. Hiervoor is een stappenplan en een protocol beschikbaar op de website van de leverancier.
Vraag een account aan voor Teletoets.
Zet de juiste examens klaar. In Teletoets kan je theorie examens afnemen.
Er staan taalexamens klaar in Teletoets maar je kan ook gebruik maken van toetsen van derden.
Koppel de studenten (individueel of per groep) aan het examen.
Jij kan een presentielijst en examenresultaten uitdraaien vanuit Teletoets.

Waar is een handleiding te vinden?

Bijzonderheden

Onderdeel van Citrus Andriessen. Geen informatie gevonden (en geen email response) waar data wordt opgeslagen, datum van privacy beleid en of verwerkersovereenkomst mogelijk is.

Privacy & Cookies

Klik hier voor de link naar het cookie beleid van Teletoets.
Klik hier voor de link naar het privacy beleid van Teletoets.
Voor vragen over privacy mail naar dit adres: privacy@citrusandriessen.nl

Laatst bewerkt door op 21 September 2022
direct naar deze tool →