Ralfilezen.nl

Ralfilezen.nl

Verras jezelf en iedereen om je heen met het kunnen lezen van deze moeilijke teksten! Kies een onderwerp dat je interessant vindt en lees tot wel 3 AVI niveaus hoger dan je gewend bent! Let’s go!

RALFI is een leesprogramma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. Denk aan minder dan twee AVI-niveaus per jaar. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Een voorbeeld van het gebruik van deze tool

Samen met de leerlingen kies je middels de categorieën een tekst die ze interessant vinden om te lezen. Ze zien teksten die (te) moeilijk zijn… dat is goed! Door middel van ralfilezen zullen ze ervaren dit te kunnen lezen. Een volgende week is een ander aan de beurt om een tekst te kiezen. Hebben de leerlingen zelf een goede en leuke informatieve tekst? Dan kunnen zij deze eenvoudig toevoegen of nog makkelijker: opsturen naar de beheerders van de website.

Laatst bewerkt door op 3 april 2020
direct naar deze tool →