Meningenlijn

Meningenlijn

Bij de werkvorm Meningenlijn geven leerlingen schematisch aan hoe zij over een onderwerp of stelling denken. Ze nemen een bepaalde positie in door hun naam op de Meningenlijn te noteren. Zijn ze het eens of oneens met een stelling of houden ze er een gemiddelde mening erop na. Met deze werkvorm leren de leerlingen om naar aanleiding van de informatie die zij (al) hebben over een onderwerp, hun mening te vormen én te geven.

Voorbereiding

Bedenk vooraf stellingen of onderwerpen die teruggrijpen op de lesstof. Door de stellingen zo zwart-wit mogelijk te formuleren, kunnen leerlingen makkelijker argumenten voor of tegen aandragen.

Aanpak

  • In de ruimte hangen meerdere stroken papier.
  • Op iedere strook staat een stelling.
  • Tevens staat er op iedere strook een streep met aan het begin een – en aan het einde een +.
  • De leerlingen geven middels hun naam op de lijn aan hoe ze over de stelling denken.
  • Tot slot bespreekt de leraar klassikaal enkele meningen.

Tips en trucs

  • Je kan de werkvorm Discussie of debat vastkoppelen aan de Meningenlijn. De leerlingen hebben op de Meningenlijn hun positie ingenomen, nu gaan ze deze mening verdedigen.
Laatst bewerkt door op 2 april 2020
← verder zoeken