Discussie of debat

Discussie of debat

Bij een discussie of debat hebben twee of meer mensen een verschillende mening over een onderwerp. Ze proberen elkaar te overtuigen door goede argumenten voor hun eigen standpunt te geven, of door de argumenten van de ander onjuist te laten lijken.

In een debat wordt een klas in groepen gesplitst. Eén groep verdedigt de stelling. Een andere groep weerlegt de stelling. Eventueel speelt een derde groep de jury die beoordeelt welke groep de beste argumenten had en daarmee het debat heeft gewonnen.

Voorbereiding

Spreek vooraf een voorbereidingstijd is om zoveel mogelijk voor- of tegenargumenten te verzamelen, bijvoorbeeld vijftien minuten. Mogen de leerlingen zelf kiezen of ze vóór of tegen de stelling zijn, of niet. Het is moeilijker om argumenten te bedenken voor of tegen een stelling waar je zelf een andere mening over hebt.

Tips voor de onderwijsgevende

Bekijk het dossier Debatteren op Leraar24 voor video’s en informatie over debatteren in de klas.

Handige tools

  • Google op ‘debat in de klas’ en vind verschillende websites met informatie over debatteren in de klas, met spelregels, stellingen en oefeningen.
  • Maak gebruik van een forum om op elkaars stellingen en argumenten te reageren. Zo kunnen leerlingen oefenen met discussiëren en goed argumenten formuleren.
  • Stemmen bij een discussie? Gebruik stemtools zoals Socrative, Mentimeter of GoSoapBox.

Voorbeeld inzet basisonderwijs

Discussiëren en debatteren alleen voor oudere leerlingen? Nee hoor, ook in het basisonderwijs wordt volop gediscussieerd. Een goede oefening is bijvoorbeeld het bewust zijn van het effect van je stem en lichaamstaal in een groepsdiscussie.

Voorbeeld inzet voortgezet onderwijs

Een discussie of debat kan je zo groot maken als je zelf wilt. Een discussie in tweetallen, of een debat tussen verschillende scholen? Er zijn veel verschillende debatvormen die passen bij elke situatie.

Tips/trucs/leuke weetjes

Er komen steeds meer debatclubs. Als club binnen een school, maar ook buiten school.

Inzetbaar mediawijsheid

Een discussie is een goed middel om meer te weten te komen over de visie van een ander en kan bewustwording vergroten. Voor leraren is het nuttig om een discussie met een leerling aan te gaan. Het is een manier om te peilen of een leerling goed inzicht heeft in media en mediagebruik en of zijn of haar kennis gegroeid is. Door tijdens het gesprek aanvullende informatie te geven zal de leerling extra kennis vergaren, wat weer kan leiden tot nieuwe inzichten.

Een discussie kan plenair plaatsvinden, maar het gebruik van digitale middelen is zeker een optie. Gebruik bijvoorbeeld stemkastjes om de mening van een hele groep te analyseren. Nadat de discussie gevoerd is, in welke vorm dan ook, is het belangrijk om de leerlingen te leren hoe ze de verkregen informatie kunnen beheren en vastleggen. Deze informatie kan weer als input gebruikt worden om zelf content te creëren.

Een leraar kan in een discussie met collega’s over mediagebruik op de hoogte blijven van wat er speelt op dit gebied en deze kennis weer toepassen in de eigen praktijk.

Leerlingversie VO-content

Van deze werkvorm is ook een leerlingversie beschikbaar.

Laatst bewerkt door op 2 april 2020
← verder zoeken