Test-Correct

Test-Correct

Test-correct is een Nederlands digitaal toetsingsplatform, waarbij je studenten kunt activeren doordat peer-review is ingebouwd.

Sector

Licentievorm

Authenticatie

Locatie leverancier

Locatie data

VO,
MBO
Individueel,
Instelling
Username (lokaal account),
Entree/Surf
In de EER Adequaat

Wat kun je ermee?

Met Test-correct kun je een schoolomgeving in laten richten waarbinnen docenten hun eigen toetsen kunnen maken, toekennen, inplannen, afnemen en beoordelen. Op deze manier kunnen toetsen en items uit de vragenbank ook schoolbreed gedeeld worden. Dit kan met eigengemaakte vragen, maar ook met materiaal van externe leveranciers of door een pdf- of Word-document te importeren. De kracht van Test-correct zit in de mogelijkheid om studenten elkaars werk na te laten kijken, waardoor ze van en met elkaar leren (CO-learning). Verder heb je als docent overzichten van resultaten en analyses waardoor je ook kunt zien waar bijvoorbeeld nog hiaten in de kennis zitten. Tenslotte is er een koppeling mogelijk met Magister en SomToday en kan er ook met een Entree account worden ingelogd.

Hoe werkt het?

Docenten loggen in met een eigen account en krijgen dan toegang tot een menu met daarin een dashboard, toetsoverzicht, ingeplande en afgenomen toetsen, resultaten, analyses en klassen. Bij elk onderdeel is uitleg te vinden in de vorm van een kennisbank. Het meeste werk zit in het maken van toetsvragen in de itembank die je weer combineert tot toetsen. De indeling van de itembank is iets om met je collega’s af te stemmen. Bij het aanmaken van een toets geef je aan wanneer deze moet plaatsvinden en wie daarbij surveilleert. Alleen een surveillant kan de toets op het moment van afname starten vanuit de site. Een surveillant kan ook tijdens de afname zien of studenten een handeling hebben gedaan die niet is toegestaan, zoals een ander venster openen, Na het inplannen en toekennen van een toets ontvangen studenten automatisch een mail met de datum, het vak en de titel van de toets. Studenten krijgen ook een inlogaccount voor Test-correct om toetsen te kunnen maken of beoordelen en ook voor hen is er uitleg in de kennisbank opgenomen. Studenten kunnen ook op eigen devices toetsen maken, waarbij ze zelf de applicatie moeten downloaden en installeren.

Waar is een handleiding te vinden?

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Welke verwerkersovereenkomst(en) biedt de leverancier aan?

Convenant

Heeft de leverancier het Privacyconvenant onderwijs ondertekend?

Deelnemer

Link naar het cookiebeleid

https://cookiepedia.co.uk/giving-consent-to-cookies

Link naar het privacybeleid

https://support.test-correct.nl/hubfs/Downloads Documenten Website/1.-Convenant-Digitale-Onderwijsmiddelen-en-Privacy-3.0.pdf

Datum/versie van het privacybeleid waarop deze gegevens zijn gebaseerd

2018-03-01

Waar wordt het securitybeleid van deze tool beschreven?

zie privacybeleid

Extra informatie of bijzonderheden mbt het privacybeleid

Onderdeel van The Teach & Learn company. Deelnemer convenant maar zonder positieve toetsverklaring.

Deelt leverancier data met derden of voor eigen commercieel gebruik

nee

Contactpunt privacy leverancier

The Teach & Learn Company B.V.- augustus 2021.

Laatst bewerkt door Logo op 27 januari 2022
direct naar deze tool →