Test-Correct

Test-Correct

Test-correct is een Nederlands digitaal toetsingsplatform, waarbij je studenten kunt activeren doordat peer-review is ingebouwd.

Sector

Licentievorm

Authenticatie

Locatie verwerker

Locatie data

VO Individueel Social In de EER(verw) Adequaat (data)
MBO Instelling Microsoft
Google

Wat kun je ermee?

  • Valideren

Met Test-correct kun je een schoolomgeving in laten richten waarbinnen docenten hun eigen toetsen kunnen maken, toekennen, inplannen, afnemen en beoordelen. Op deze manier kunnen toetsen en items uit de vragenbank ook schoolbreed gedeeld worden. Dit kan met eigengemaakte vragen, maar ook met materiaal van externe leveranciers of door een pdf- of Word-document te importeren. De kracht van Test-correct zit in de mogelijkheid om studenten elkaars werk na te laten kijken, waardoor ze van en met elkaar leren (CO-learning). Verder heb je als docent overzichten van resultaten en analyses waardoor je ook kunt zien waar bijvoorbeeld nog hiaten in de kennis zitten. Tenslotte is er een koppeling mogelijk met Magister en SomToday en kan er ook met een Entree account worden ingelogd.

Hoe werkt het?

Docenten loggen in met een eigen account en krijgen dan toegang tot een menu met daarin een dashboard, toetsoverzicht, ingeplande en afgenomen toetsen, resultaten, analyses en klassen. Bij elk onderdeel is uitleg te vinden in de vorm van een kennisbank. Het meeste werk zit in het maken van toetsvragen in de itembank die je weer combineert tot toetsen. De indeling van de itembank is iets om met je collega’s af te stemmen. Bij het aanmaken van een toets geef je aan wanneer deze moet plaatsvinden en wie daarbij surveilleert. Alleen een surveillant kan de toets op het moment van afname starten vanuit de site. Een surveillant kan ook tijdens de afname zien of studenten een handeling hebben gedaan die niet is toegestaan, zoals een ander venster openen, Na het inplannen en toekennen van een toets ontvangen studenten automatisch een mail met de datum, het vak en de titel van de toets. Studenten krijgen ook een inlogaccount voor Test-correct om toetsen te kunnen maken of beoordelen en ook voor hen is er uitleg in de kennisbank opgenomen. Studenten kunnen ook op eigen devices toetsen maken, waarbij ze zelf de applicatie moeten downloaden en installeren.

Waar is een handleiding te vinden?

Na het inloggen in Test-correct is een uitgebreide demotour te doorlopen, waarin alle onderdelen worden uitgelegd. Daarnaast is in Test-correct een Kennisbank ingebouwd en is er een chat en support knop om hulp te krijgen. Link.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden

Privacy & Cookies

Klik hier voor de link naar het cookie beleid van Test-Correct.
Klik hier voor de link naar het privacy beleid van Test-Correct.
De verwerkersovereenkomst is een convenant.
Test-Correct heeft haar privacy beleid op 01/03/2018 geschreven.
Voor contact informatie: The Teach & Learn Company B.V.- augustus 2021.

Laatst bewerkt door op 27 Januari 2022
direct naar deze tool →