PedIt

PedIt

PedIT is een zogeheten ‘Social learning & collaboration omgeving’ of in de volksmond ook wel een 3e generatie leeromgeving genoemd. Het verschil ten opzichte van andere leeromgevingen is dat PedIT het individuele leren vloeiend combineert met het samenwerkend leren. De term PedIT staat voor Pedagogische IT. PedIT is geschikt voor alle leeftijden: van jong tot oud kan er met de omgeving gewerkt worden. Door eenvoudige aanpassingen te maken in het design is PedIT in te richten voor iedere gewenste doelgroep. Met behulp van verschillende rollen (bijvoorbeeld trainer, student, ouder, moderator) die vervuld worden in PedIT kan aangegeven worden wie wat te zien krijgt.

Voorbeelden van het gebruik van deze tool

De tool wordt gebruikt als leeromgeving in scholen en bedrijven. Kijk voor voorbeelden: mbovelp.pedit.no, www.oabdekkers.nl en www.ntconline.nl.

Praktische tips

PediT past goed bij onderwijs dat leerlingen wil laten leren volgens de principes van het sociaal constructivisme.

direct naar deze tool →