Kpito – Leren op maat

Kpito – Leren op maat

Schoolbesturen, leerkrachten en leerlingen kennen veel van de voordelen van digitale leermiddelen, vooral op het gebied van oefenwerk: leuker leren, een besparing van tijd en kosten, en verbeterde leerresultaten dankzij directe feedback aan docent en leerling. Kpito draagt daar graag aan bij.

Een voorbeeld van het gebruik

Kpito kan de bestaande papieren werkboeken en werkschriften gedeeltelijk of geheel vervangen. De leerkracht behandelt een leerdoel/onderwerp met alle bestaande en traditionele methoden. Daarna kunnen de leerlingen hun tablet aanzetten om 10-20 minuten met Kpito te werken. De kinderen kiezen zelf een batterij opgaven uit over een bepaald onderwerp, de docent vraagt de klas of een groepje om een batterij te doen, of de leraar “pusht” batterijen naar de klas of individuele leerlingen/groepjes. De leraar ziet in real-time de antwoorden van de leerlingen en kan meteen reageren om blokkades weg te nemen met gerichte hulp.

Praktische tips

Kpito kan niet alleen worden gebruikt om lesstof te oefenen na de instructie door de leerkracht maar ook bij adaptief individueel werken of werken in niveaugroepen.

Bijzonderheden

Kpito is een Nederlands product, dat zich richt op de Nederlandse en Italiaanse onderwijsmarkt. Kpito is opgericht door de voormalig directeur van Snappet die een toegankelijker en vrolijker platform wil ontwikkelen.

De content bestaat uit lessen/batterijen taal, rekenen en Engels voor alle groepen van groep 3 tot en met groep 8.

De kosten bedragen 30 EUR per leerling per jaar of 80 EUR per leerling per jaar incl. tablet.

Laatst bewerkt door op 2 april 2020
direct naar deze tool →