Woordveld maken

Woordveld maken

Leerlingen schrijven alle woorden op die bij hen opkomen over één bepaald thema. De leerlingen gaan op deze manier voor zichzelf na wat zij al van het onderwerp weten. De leraar heeft op deze manier zicht op de voorkennis van de leerlingen.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen de resultaten via computer, tablet of smartphone te laten verwerken. De nabespreking is klassikaal via het digibord uit te voeren.

Aanpak

  • De leerlingen maken individueel een woordveld over een bepaald thema of onderwerp.
  • In het woordveld schrijft een leerling alle woorden op over het thema of onderwerp die bij hem opkomen.
  • Tijdens de klassikale nabespreking noemen verschillende leerlingen woorden uit hun woordveld. Deze worden op het (digi)bord genoteerd.
  • Zo ontstaat een gezamenlijk woordveld met bijdragen van verschillende leerlingen.

Tips en trucs

  • Je kan de leerlingen ook in groepjes verdelen. Ze maken gezamenlijk het woordveld en wisselen ideeën uit.
← verder zoeken