Wiki schrijven

Wiki schrijven

De leerling schrijft een wiki, een artikel bedoeld voor op het internet. In het artikel word een onderwerp uitgelegd, vergelijkbaar met teksten op Wikipedia. De leerling verwerft kennis door zich te verdiepen in een onderwerp. De leerlingen zoeken informatie over het onderwerp en bepalen welke informatie voor de wiki van belang is. De kennis die de leerlingen tijdens hun onderzoek opdoen wordt bestendigd door de informatie te verwerken in een wiki-artikel.

Voorbereiding

Bepaal of de leerlingen de wiki op papier of digitaal maken. Het is mogelijk om wiki-software te gebruiken. Dan kunnen leerlingen aan dezelfde tekst werken en steeds verbeteringen toevoegen. Bedenk hoe je de leerlingen gaat beoordelen. Het kan ingewikkeld zijn terug te zien wie, welke aanpassingen gedaan heeft in het artikel.

Aanpak

 • Bepaal het onderwerp van de wiki.
 • Je kan grotere onderwerpen in verschillende deelonderwerpen opsplitsen.
 • Laat leerlingen verschillende voorbeelden zien van wiki’s op internet.
 • Geef aan welke bronnen de leerlingen kunnen gebruiken voor het onderzoek.
 • Geef aan wat belangrijk is bij het schrijven van een wiki:
  • In de eerste zinnen schrijf je kort en bondig waar de wiki over gaat. Een beknopte samenvatting of een definitie bijvoorbeeld.
  • Lange stukken tekst zijn niet fijn om op een beeldscherm te lezen. Verdeel de tekst daarom in verschillende hoofdstukken, paragrafen en alinea’s.
  • Een groot hoofdstuk kan je beginnen met een samenvatting.
  • Maak alinea’s niet te kort. Een losse zin komt over als een los feitje, in plaats van als onderdeel van het verhaal.
  • Schrijf korte zinnen.
  • Leg moeilijke woorden uit.
  • Houd rekening met auteursrecht en pleeg geen plagiaat, oftewel gebruik geen copy-paste.

Tips en trucs

 • Verdeel de verschillende onderwerpen onder de leerlingen en zorg dat de uiteindelijke teksten onder de leerlingen verspreid worden. Leerlingen kunnen de wiki’s dan bijvoorbeeld gebruiken bij het leren voor een toets.

Video

Laatst bewerkt door op 1 April 2020
← verder zoeken