Vragenbox

Vragenbox

De werkvorm Vragenbox nodigt leerlingen uit om zelf vragen te formuleren over een bepaald onderwerp. Deze vragen worden verzameld in één doos en voorgelegd aan een expert op het gebied van het onderwerp. De leerlingen leren om eerder verkregen informatie toe te passen: ze stellen verdiepende vragen over het onderwerp. Leerlingen wisselen zo op innovatieve manier informatie en kennis uit.

Voorbereiding

Spreek, indien nodig, vooraf met de expert de les door. Wat is het niveau van de leerlingen en hoe ver zijn ze met de lesstof. Zo heeft de expert een idee wat voor vragen hij kan verwachten.

Aanpak

  • Bij deze werkvorm neemt een expert plaats voor de klas. De expert stelt zich kort voor.
  • De rest van de klas krijgt de gelegenheid om vragen op te schrijven over het onderwerp die de expert vanuit zijn eigen ervaringen of expertise kan beantwoorden.
  • De vragen worden verzameld in een doos. Vervolgens pakt de leraar een vraag uit de doos en leest deze voor.
  • De expert beantwoordt de vraag. Afhankelijk van de tijd worden er zoveel mogelijk vragen beantwoord.
  • Tot slot vormen de leerlingen aan de hand van het verhaal een mening over dit onderwerp en schrijven deze op papier.

Tips en trucs

  • Laat de leerlingen de vragen anoniem op papier zetten. Leerlingen krijgen zo de kans om bij ‘moeilijke’ onderwerpen, zoals relaties en seksualiteit, een vraag te stellen zonder zich ervoor te schamen.
  • Door deze werkvorm te gebruiken kan je zien wat er speelt in de klas en merk je welke vragen er bij de leerlingen leven. Hierdoor kun je een volgende les beter op de leerlingen laten aansluiten.

Video

← verder zoeken