Uitwerken concreet probleem

Uitwerken concreet probleem

Uitwerken van een concreet probleem is een werkvorm waarbij studenten een casus uit de praktijk analyseren en brainstormen over de mogelijke oplossingen. Alle leerlingen krijgen de ruimte voor een eigen inbreng. Via een creatief groepsproces wordt één oplossing uitgekozen en uitgewerkt.  De werkvorm doet een beroep op verschillende vaardigheden zoals analyseren, oplossingsgericht denken en evalueren.

Voorbereiding

De leraar kiest vooraf een casus uit de praktijk die aansluit op de lesstof. De leerlingen kunnen de werkvorm op papier maar ook digitaal uitwerken. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • De leerlingen krijgen een casus uit de praktijk.
  • De case wordt zorgvuldig doorgelezen, waarna leerlingen brainstormen over de mogelijke oplossingen.
  • Vervolgens kiezen de leerlingen één oplossing uit. Deze werken ze helemaal uit in een handelingsplan/actieplan.
  • Iedere stap die gezet moet worden, om het probleem op te lossen schrijven de leerlingen uit.
  • Afsluitend kan er een klasdiscussie plaatstvinden waarbij de leerlingen met elkaar discussiëren over de mogelijke oplossingen van het probleem. De discussie zelf is daarbij belangrijker dan het ‘oplossen’ van de casus.

Tips en Trucs

  • Deze werkvorm kan ook gebruikt worden om leerlingen mee te laten denken in het oplossen van problemen die binnen de groep of het onderwijs ontstaan.

Leerlingversie VO-content

Van deze werkvorm is ook een leerlingversie beschikbaar.

Laatst bewerkt door op 30 maart 2020
← verder zoeken