Pictionary

Pictionary

Leerlingen zetten woorden en onderwerpen om in beeld. Ze proberen met de voorkennis die ze al hebben een begrip of onderwerp zo goed mogelijk uit te leggen door middel van een tekening. Ze oefenen op deze manier begrippen en leren samen te werken om tot het juiste antwoord te komen. Tegelijkertijd toets je of de leerlingen de begrippen ook echt hebben begrepen.

Voorbereiding

Voor de werkvorm Pictionary is een schoolbord, digibord of flap-over nodig om de tekeningen op te maken. De leraar maakt voorafgaand aan de les kaartjes met begrippen die aansluiten op de (behandelde) lesstof.

Aanpak

  • Verdeel de klas in groepen.
  • Elke groep krijgt een set kaarten met woorden die ze moeten tekenen.
  • De eerste leerling krijgt een kaart en tekent het daarop genoemde woord.
  • De andere leden van het team raden wat de leerling tekent.
  • Is het woord goed geraden dan neemt de tweede leerling een kaart van het stapeltje en gaat tekenen.
  • De groep die de meeste kaarten goed heeft geraden binnen een bepaalde tijd is de winnaar.

Tips en trucs

  • Je kan deze activiteit ook gebruiken om woorden uit anderen talen te oefenen.
  • Je kan per woord een gesprekje over het woord in relatie tot het onderwerp op gang brengen.
← verder zoeken