Open vragen

Open vragen

De leerling wordt gestimuleerd om eigen antwoorden te formuleren op open vragen. Doordat de leerling uitgedaagd wordt een langer antwoord te geven dan bijvoorbeeld ja of nee, wordt de leerling geholpen bij het verwerken en het zich eigen maken van de informatie. Daarnaast kunnen open vragen ingezet worden om te reflecteren en evalueren.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen de resultaten klassikaal, via computer, tablet of smartphone te laten verwerken. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • Formuleer korte zinnen.
  • Formuleer objectieve vragen
  • Baken het onderwerp van de vraag goed af.
  • Open vragen beginnen vaak met woorden als: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

 Tips en trucs

  • De leerlingen kunnen ook hun eigen vragen formuleren, bijvoorbeeld bij een te bestuderen deel van de lesstof.
  • Zelf geformuleerde vragen kunnen door de leerlingen in duo’s of groepjes gemaakt en besproken worden.
  • Bekijk ook de werkvorm Interviewen.
Laatst bewerkt door op 1 April 2020
← verder zoeken