Om de beurt

Om de beurt

Bij de werkvorm Om de beurt wordt een vraag gesteld waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. De leerlingen geven beurtelings antwoord op de vraag en formuleren op deze manier zo veel mogelijk antwoorden. Met deze werkvorm wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd en worden de leerlingen gestimuleerd om te voorspellen en kennis te construeren.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen de resultaten via computer, tablet of smartphone te laten verwerken. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • Deze opdracht wordt in duo’s gemaakt.
  • Stel de leerlingen mondeling, op papier of op het digibord een vraag
  • De leerlingen geven om de beurt antwoord op de vraag.
  • Een antwoord dat al genoemd is mag niet nog een keer gegeven worden.
  • De leerlingen noteren de antwoorden op de vragen, op papier of digitaal.
  • Voorbeelden van soorten onderwerpen zijn filosofische of maatschappelijke vragen: ‘Hoe los je het fileprobleem op?’, bijvoorbeeld.

Tips en trucs

  • Na deze werkvorm kan je een gesprek of discussie voeren over het antwoord dat de voorkeur heeft en waarom.
← verder zoeken