Ja maar of ja en…

Ja maar of ja en…

Bij de werkvorm Ja maar of ja en… reageren de leerlingen op een probleem of stelling. Eerst mogen ze zo veel mogelijk voor- en tegenargumenten formuleren. Daarna reageren de leerlingen beurtelings op de stelling met ja maar… of ja en… . De leerlingen kiezen niet zelf of ze voor of tegen zijn, waardoor ze het onderwerp van verschillende kanten leren bekijken. Daarnaast reageren de leerlingen op wat er voor hen gezegd is. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen niet een vooraf bedacht antwoord kunnen geven, maar dat ze oplossingsgericht moeten denken om hun reactie aan te laten sluiten op de reactie van een medeleerling.

Voorbereiding

Deze werkvorm is goed op papier uit te werken. Daarnaast kunnen de leerlingen hun voor- en tegenargumenten uitwerken op laptop, tablet of smartphone. Bekijk welke vorm het meest geschikt is voor de les.

Aanpak

  • Bedenk stellingen en/of problemen.
  • Deel de leerlingen eventueel op in kleinere groepjes.
  • Geef de leerlingen een stelling of probleem op.
  • De leerlingen krijgen beperkt de tijd om zo veel mogelijk voor- en tegenargumenten op te schrijven als houvast in de volgende ronde.
  • De leerlingen reageren om de beurt op de stelling met ja maar of ja en…

Tips en trucs

  • Bekijk ook de werkvorm Debatteren.

Video

← verder zoeken