Hoeken

Hoeken

Bij de werkvorm Hoeken denken leerlingen na over verschillende onderwerpen of stellingen en vormen hier hun mening over. Ze kiezen letterlijk voor een hoek in het lokaal waar de stelling hangt waar ze het mee eens zijn of waar een onderwerp hangt waar ze een mening over hebben. Deze mening delen ze met medeleerlingen die voor dezelfde hoek hebben gekozen. Hoeken kan uitstekend toegepast worden om een onderwerp te introduceren, om leerlingen met elkaar te laten discussiëren of om leerpunten samen te vatten. Leerlingen leren een persoonlijke mening verwoorden, argumenten bedenken en open staat voor verschillende zienswijzen.

Voorbereiding

Voor deze werkvorm is het van belang dat je (groot) lokaal of ruimte tot je beschikking hebt. Bedenk vooraf een aantal onderwerpen of stellingen die sterk van elkaar verschillen en ruimte voor discussie openlaat.

Aanpak

  • In iedere hoek van het lokaal hangt een groot vel papier.
  • Op elk vel papier staat een stelling of (deel)onderwerp.
  • De leerlingen kiezen een hoek door eerst individueel na te denken (en eventueel dit voor zichzelf op te schrijven).
  • De leerlingen lopen naar de hoek die ze gekozen hebben.
  • De leerlingen in dezelfde hoek, vormen tweetallen en vertellen elkaar waarom ze voor deze hoek hebben gekozen, praten over de stellingen of wisselen informatie uit.
  • Klassikale afsluiting; de leraar vraagt enkele leerlingen waarom ze voor een hoek hebben gekozen.

Tips en trucs

  • Voor grotere groepen kan in de hoek ook de werkvorm Rotonde ingezet worden.
  • Om ervoor te zorgen dat de leerlingen elkaars keuze niet beïnvloeden kan je vragen of ze hun keuze op willen schrijven.
  • Leerlingen kunnen zelf ook stellingen formuleren aan de hand van opgedane kennis.
Laatst bewerkt door op 2 april 2020
← verder zoeken