Genummerde hoofden

Genummerde hoofden

De werkvorm Genummerde hoofden is een werkvorm waarbij leerlingen eerst individueel en vervolgens groepsgewijs aan de slag gaan met een vraag of opdracht. De leerlingen van de groep krijgen verschillende nummers en zijn allemaal individueel aan te wijzen om het groepsantwoord te geven of te presenteren. Door de verschillende stappen van deze werkvorm wordt nieuwe kennis verworven en bestendigen de leerlingen de kennis over het betreffende onderwerp. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op het samenwerkend vermogen van de leerlingen.

Voorbereiding

Deze werkvorm is heel geschikt voor groepswerk in de klas.

Aanpak

  • De leerlingen worden ingedeeld in groepjes.
  • Alle leerlingen in de groep krijgen een ander nummer.
  • Kondig aan dat als de tijd voorbij is aan ieder lid van het groepje gevraagd kan worden de bevindingen te presenteren.
  • De leerlingen gaan eerst individueel aan de slag met de opdracht.
  • De leerlingen overleggen daarna hun eigen bevindingen met de leerlingen in de groep.
  • De leraar kiest een willekeurig nummer, de leerling met dit nummer presenteert de bevindingen van het desbetreffende groepje.
  • Eventueel kunnen andere leerlingen hun medeleerling aanvullen.

 

 

← verder zoeken