Film vertonen

Film vertonen

Leerlingen komen meer te weten over een bepaald onderwerp door het kijken van een film. Het kijken van een film kan zorgen voor een betere beeldvorming. Leerlingen kunnen via een film kennis maken met een nieuw onderwerp. Hebben leerlingen al voorkennis over een onderwerp, dan kunnen ze deze beter verwerken en rangschikken middels het kijken van een film.

Voorbereiding

Zoek een film uit waarin duidelijk je doel naar voren komt. Kijk of alle stukjes uit de film bruikbaar zijn. Vaak zijn bepaalde delen nuttig en niet de hele film. Maak je gebruik van Teleblik? Je kan heel makkelijk fragmenten uit een film snijden. Zorg dat aan het begin van de les alle media klaar staat.

Aanpak

 • De leraar bedenkt een aantal vragen over het onderwerp van de film die hij wil vertonen.
 • De leraar laat de film over het onderwerp klassikaal zien.
 • De vraagstelling kan op meerdere momenten aan de leerlingen voorgelegd worden:
  • Geef vooraf een vragenlijst mee aan de leerlingen. Zij moeten deze vragen tijdens het bekijken van de film beantwoorden.
  • Zet de video regelmatig stop, waarbij je een aantal vragen stelt. Je kan vragen stellen naar aanleiding van wat ze al gezien hebben of juist wat ze verwachten nog te gaan zien.
  • Geef de leerlingen pas achteraf een vragenlijst. Vertel dan wel voorafgaand aan de film wat het leerdoel is.
 • De leerlingen weten nu meer over het onderwerp door het bekijken van de film.
 • De leraar kan een nabespreking houden door enkele vragen klassikaal door te nemen.

Tips en trucs

 • Probeer zo veel mogelijk korte films te presenteren. De spanningsboog van de leerlingen verslapt bij een te lange film.
 • Wil je liever een lange film vertonen? Verdeel het over meerdere lessen.
← verder zoeken