Enquête

Enquête

Enquête is een werkvorm waarbij leerlingen leren gerichte vragen te stellen. Leerlingen leren hoe ze een vraag zo kunnen formuleren dat ze de juiste informatie verzamelen. De leerlingen leren onderzoeken en leren door de vragen op elkaar te testen hoe je een vraag zo concreet mogelijk maakt.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen de enquête digitaal te laten maken. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • Bedenk of de leerlingen alleen of in groepjes aan de slag gaan.
  • Laat de leerlingen voorbeelden van enquêtes zien. Bekijk ook minder goede voorbeelden.
  • Zorg dat de leerlingen goed nadenken over de vraagstelling. Is deze vraag voor meerdere uitleg vatbaar?
  • Zorg dat de leerlingen nadenken over de antwoordmogelijkheden. Is het handig om open vragen te stellen, of liever meerkeuzevragen of een schaal van 1 tot 10?
  • Zorg dat de antwoordmogelijkheden elkaar niet overlappen.
  • Begin de enquete met boeiende vragen, om de geënquêteerde geïnteresseerd te houden. Demografische vragen stel je aan het einde van de enquete
  • De leerlingen kunnen de enquête door medeleerlingen in laten vullen.
  • De leerlingen kunnen de vragen met elkaar bespreken. Waren er bijvoorbeeld nog vragen onduidelijk?

Tips en trucs

  • De enquête kan een onderdeel zijn van een onderzoek dat echt wordt uitgevoerd. De leerlingen gebruiken de enquête dan om informatie te verzamelen voor een onderzoek.

 Video

← verder zoeken