Duo’s

Duo’s

Bij de werkvorm Duo’s maken leerlingen om de beurt een opdracht waarbij de medeleerling meekijkt en helpt om het juiste antwoord te vinden. Leerlingen ervaren dat iedereen een andere aanpak heeft in het oplossen van een opgave. Duo’s maakt het mogelijk om de leerlingen verantwoordelijk te maken voor zichzelf én voor elkaar. Deze werkvorm kan ingezet worden bij begeleide inoefening of zelfstandige verwerking.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen de resultaten via computer, tablet of smartphone te laten verwerken. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • De leerlingen werken samen in duo’s.
  • Om de beurt maakt één leerling (de maker) een opgave terwijl de andere leerling (de helper) observeert welke strategieën/aanpak de ander gebruikt.
  • De maker van de opdracht denkt hardop, zodat de helper weet hoe de maker de opdracht aanpakt.
  • De helper controleert het antwoord.
  • Als het antwoord niet goed is, helpt hij om het goede antwoord te vinden.

Tips en trucs

  • Als laatste stap kunnen klassikaal die vragen worden beantwoord waarover binnen de duo’s geen overeenstemming is bereikt. De andere leerlingen worden daarbij ook aangesproken.
  • Duo’s kan ook goed ingezet worden om toetsen na te bespreken.
← verder zoeken