De stopwatch

De stopwatch

De stopwatch is een werkvorm waarbij de leerlingen zo snel mogelijk zo veel mogelijk vragen moeten beantwoorden. De leerlingen krijgen een lijst met vragen over een specifiek onderwerp,  thema, of het onderwerp van de vorige les. De leerlingen krijgen beperkt de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. De stopwatch kan gebruikt worden om voorkennis van het onderwerp te activeren, kennis te verwerven door informatie te zoeken over het onderwerp en kennis te bestendigen door informatie te memoriseren.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen  op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen de vragen te laten maken op een computer of tablet. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • Stel een vragenlijst op.
  • Zorg dat alle groepjes een stopwatch hebben.
  • Start de stopwatch op het digibord, of geef de leerlingen per groep een stopwatch en laat de tijd aftellen.
  • Zodra alle vragen beantwoord zijn steken de leerlingen hun hand op, of stoppen ze de stopwatch.
  • Bespreek de antwoorden klassikaal.

Tips en trucs

  • Je kunt een wedstrijdelement toevoegen aan deze werkvorm: wie heeft het eerste de meeste vragen goed?
  • Het is mogelijk om de werkvorm uit te breiden door vragen te stellen en de leerlingen de gelegenheid te geven informatie op te zoeken.

Video

← verder zoeken