De rotonde

De rotonde

De rotonde is een werkvorm waarbij de leerlingen in groepjes, om de beurt, een antwoord geven op een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. De verschillende antwoorden worden verzameld. Na afloop van de ronde bespreken de leerlingen de antwoorden. De leerlingen activeren op deze manier hun voorkennis en verwerven dankzij de uitleg van medeleerlingen meer kennis over het onderwerp. Daarnaast helpt deze werkvorm bij het bestendigen van al opgedane kennis.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op papier worden uitgewerkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om leerlingen antwoorden digitaal op te laten slaan. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • Bepaal of je deze werkvorm in groepjes of klassikaal laat uitvoeren.
  • Stel de leerlingen mondeling, op papier of op het digibord een vraag.
  • De leerlingen geven met de klok mee allemaal beurtelings antwoord, mondeling en/of op papier.
  • De leerlingen bespreken de antwoorden: welke antwoorden zijn goed en welke niet? Is één antwoord het beste antwoord?
  • De uitkomsten van deze bespreking worden klassikaal gedeeld.
  • Gebruik vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn, bijvoorbeeld: ‘Wat zijn de kenmerken van een Middellandse zeeklimaat?’

 

← verder zoeken