Collage maken

Collage maken

Bij de werkvorm collage maken, gaan de leerlingen een collage maken over een bepaald onderwerp. Collage is een techniek waarbij gebruik gemaakt word van (digitaal) uitgeknipte of gescheurde afbeeldingen of tekst. Afhankelijk van het doel van de collage gebruiken de leerlingen deze middelen om hun verhaal, boodschap of gevoel over te brengen. Leerlingen analyseren informatie en verwerken dit tot een nieuw product.

Voorbereiding

Deze werkvorm kan heel goed in de klas uitgevoerd worden met bijvoorbeeld papier, tijdschriften, foto’s, lijm en schaar. Daarnaast zijn er verschillende digitale tools beschikbaar om online een collage te maken.

Aanpak

  •  Zorg dat er voldoende materiaal aanwezig is om mee te werken of laat leerlingen van tevoren materiaal verzamelen.
  • Bepaal wat de collage over moet brengen. Wat is het onderwerp? Heeft het onderwerp betrekking op de leerlingen zelf?  Wordt er een bepaalde sfeer of een bepaald gevoel overgebracht?
  • Zorg dat de leerlingen weten waar ze op beoordeeld worden. Hoe verhoudt de inhoud zich tot het creatieve aspect?
  • De leerlingen knippen en plakken, al of niet digitaal, de collage in elkaar.
  • Laat de leerlingen elkaars collage bekijken en in groepjes of duo’s aan elkaar vertellen waar zij denken dat de collage over gaat.

Tips en trucs

  • De leerlingen kunnen in een digitale collage ook gebruik maken van video en geluiden.
  • Bespreek met leerlingen dat je iets letterlijk, maar ook symbolisch weer kan geven. Leg uit wat een symbool is en laat de leerlingen iets letterlijk en iets symbolisch verbeelden in de collage.
  • Leerlingen kunnen de collage ook in groepjes maken en voor de klas presenteren.

Video

← verder zoeken