Bronnen bestuderen

Bronnen bestuderen

In een (online) bronnenonderzoek gaan leerlingen actief aan de slag met verschillende informatiebronnen. Ze bestuderen zelfstandig of in kleine groepen online informatiebronnen en andere onderwijsmaterialen. De leerlingen leren om bronnen te controleren op betrouwbaarheid vóór ze een mening vormen.

Voorbereiding

Verzamel vooraf een aantal voorbeelden van goede en slechte bronnen. Laat de leerlingen zien waar ze op moeten letten bij het bestuderen en beoordelen van bronnen. Online bronnen en andere (papieren) bronnen kunnen hierbij naast elkaar gebruikt worden.

Aanpak

 • Deze werkvorm kan individueel of in groepen worden uitgevoerd.
 • De leerling gaat aan de hand van een bepaald onderwerp verschillende bronnen bestuderen.
 • De bronnen kunnen vooraf klaargezet worden door de leraar.
 • De leerling onderscheidt goede en slechte bronnen.
 • De leerling gebruikt de goede bronnen voor de verwerking.
 • Voor de verwerking zijn er verschillende mogelijkheden:
  • Stel een aantal vragen over het onderwerp. De juiste bronnen leveren de juiste antwoorden op.
  • Laat de leerling een Wiki-artikel schrijven over het onderwerp. Met juiste bronnen wordt de juiste informatie verschaft.
 • Je kan de bronnen eventueel klassikaal nabespreken. Welke bronnen zijn goed en welke niet? Kunnen de leerlingen uitleggen waarom ze voor een bepaalde bron hebben gekozen?

Tips en trucs

 • Geef duidelijk aan wat de leerlingen moeten doen met de bronnen. Gaan ze vragen beantwoorden of gaat het puur om het beoordelen op betrouwbaarheid?
 • Laat de leerlingen zelf naar (online) informatiebronnen zoeken over het onderwerp.
Laatst bewerkt door op 31 maart 2020
← verder zoeken