Brainstorm

Brainstorm

Bij het brainstormen geeft de leraar een onderwerp of stelling aan groepjes leerlingen. Door middel van een (creatief) groepsproces worden oplossingen of ideeën op een rijtje gezet. De brainstorm is geschikt als oriëntatie of om de voorkennis te activeren. Het nodigt uit tot creatief denken. Leerlingen leren samenwerken en naar elkaar luisteren.

Voorbereiding

De werkvorm kan door de leerlingen eenvoudig op een flip-over of papier worden uitgewerkt. De werkvorm is ook klassikaal via het digibord uit te voeren.

Voer je de brainstorm klassikaal uit? Let er dan op dat je met een grote groep te maken hebt waarin misschien niet iedere leerling aan bod komt. Bekijk vooraf welke vorm het meest geschikt is in de klas.

Aanpak

  • De leerlingen worden onderverdeeld in groepjes.
  • De groepjes krijgen een opdracht om te brainstormen over een onderwerp of stelling.
  • Voorbeelden van onderwerpen voor een brainstorm: Op welke manieren kun je energie besparen? Wat betekent de haven van Rotterdam voor de Nederlandse economie? Hoe moet ons volgende schoolfeest eruit zien?
  • De leraar geeft aan hoe lang de leerlingen de tijd hebben.
  • De ideeën worden door de leerlingen aan elkaar toegelicht en op een (digitale) flip-over weergegeven.
  • Als de tijd om is geeft iedere leerling op de (digitale) flip-over zijn/haar top drie aan.
  • Vervolgens wordt door de groep bekeken welke drie ideeën de meeste stemmen hebben.
  • Het resultaat is een scala aan ideeën, passend bij het gegeven onderwerp.

Tips en trucs

  • Geef aan dat de inbreng van iedere leerling belangrijk is; er zijn geen goede of slechte ideeën. Alle ideeën (ook onrealistische) zijn welkom.
  • Stel één leerling per groepje aan die de ideeën opschrijft.
Laatst bewerkt door op 2 april 2020
← verder zoeken