The battle of …

The battle of …

De leerlingen organiseren een battle waarin gestreden wordt voor een bepaald doel. Deze werkvorm kan voor verschillende vakken worden ingezet. Leerlingen herhalen en verdiepen zich in de behandelde lesstof en passen deze toe in een battle.

Voorbereiding

Leerlingen kunnen de opzet van de wedstrijd en battle-regels makkelijk verwerken op papier of via computer, laptop of tablet. Verdeel deze werkvorm over een aantal lesuren als de battle daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hou dan ook rekening met een langere voorbereidingstijd. Controleer of de battle uitvoerbaar is op de gekozen datum, locatie, et cetera.

Aanpak

 • De leerlingen zetten een wedstrijd op waarbinnen gestreden wordt voor een bepaald doel.
 • Eerst bepalen ze de inhoud van de battle. Dit kan zowel fysiek als cognitief zijn.
 • Vervolgens worden de battle-regels opgesteld.
 • Ook de datum, het aantal deelnemers, de locatie, de prijs en de tijdsduur worden bepaald.
 • De battle wordt uitgevoerd met de regels als leidraad. De leerlingen kunnen meteen controleren of ze de regels goed hebben opgesteld.
 • De leraar kan na de battle een evaluatie houden: hoe verliep de battle, wat ging er goed, wat ging er minder goed, hebben de regels geholpen, et cetera.

Tips en trucs

 • Er zijn verschillende soorten battles te organiseren:
  • Geef je Nederlands, Engels of een andere taal? Denk dan eens aan een Poetry slam of een Rap battle waarin leerlingen het met zelfgeschreven teksten tegen elkaar opnemen.
  • Geef je geschiedenis, aardrijkskunde of een exact vak? Laat de leerlingen een Quiz Battle organiseren. De leraar kan de kennisvragen verzinnen, maar ook leerlingen kunnen vragen maken.
 • Een leuke spelvariatie is “de jongens tegen de meisjes”. Welke groep komt het beste uit de strijd?
← verder zoeken