Bronnen (Leermateriaal)

De Reisgids Digitaal Leermateriaal richt zich sinds 2020 voornamelijk op tools en applicaties. De collectie digitale leermiddelen die op deze pagina stond wordt niet langer onderhouden. Daarom verwijzen wij je naar zoeken.wikiwijs.nl voor een actuele collectie van (open) digitale leermiddelen.

Wikiwijs zoeken

Wikiwijs Zoeken is een gratis dienst van Kennisnet. Met Wikiwijs Zoeken kun je digitale lesmaterialen vinden, zoals lessen, opdrachten, educatieve video’s en toetsen, voor het po, vo en mbo. De meeste lesmaterialen zijn gratis en zonder login te bekijken, en bovendien vrij in het onderwijs te gebruiken.

Ben je op zoek naar vervangend of aanvullend materiaal bij je lesmethode? Je kunt je zoekopdracht beginnen met zoekwoorden, net zoals met Google. Om je zoekresultaten te verfijnen kun je filteren op vakinhoud, niveau en andere filters.

Themapagina’s

Daarnaast kent Wikiwijs zogenaamde themapagina’s. Themapagina’s presenteren materialen, toegespitst op een specifiek thema, vakgebied of sectorgebied. Voorbeelden van themapagina’s zijn:

Oorlog en vrede 

Lesmateriaal voor het PO en VO over oorlog, vrede en kritisch denken

Digitale geletterdheid 

professionaliseringsmateriaal én lesmateriaal voor PO en VO dat direct in de klas gebruikt kan worden

Leren voor duurzame ontwikkeling 

Lesmateriaal voor PO, VO en MBO, waarmee leerlingen zich kunnen ontwikkelen voor een duurzame toekomst